6672 SAYILI YASA İLE İLGİLİ 2013 YILI İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ

2013-01-25 13:41:00
‎25 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28539

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4223


4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013, diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 152 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

1420
0
0
Yorum Yaz