İş Kanunu'nda Hafta Tatili

2011-04-16 01:28:00

       4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği hükme bağlanmıştır. İş Kanunu'nun 63'üncü maddesinde ise haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu belirtilmiştir. Bir işçi haftanın 5 günü çalışıyorsa günlük çalışma süresi 45/5=9 saat, 6 gün çalışıyorsa 45/6=7,5 saattir. Cumartesi günleri yarım gün çalışmalarda ise çalışılan yarım günlük saat miktarı 45 saatten düşüldükten sonra kalan miktarın 5'e bölünmesiyle günlük çalışma süresi bulunur.

       İş Kanunu'nun 63'üncü maddesinde belirtilen usule uygun olarak çalışan işçi 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde 24 saat hafta tatiline hak kazanır.  Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

       Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. bu işverenin ücret ödeme borcu olup, işçi hafta tatili gününde çalışma yapmasa da ücrete hak kazanır. Hafta tatili yapmayıp haftanın 7 günü işçinin çalıştırılması halinde (bu şekilde bir çalışma yasal olmamakla beraber uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır) işçiye takip eden hafta içerisinde izin verilmesi gerekir. Verilmemesi durumunda işçi idari merciler vasıtasıyla hakkını arayabilir. Hafta tatili yapmayan ve çalışan işçiye o günün ücreti 2,5 kat zamlı olarak ödenmesi gerekir.

       Postalar halinde işçi çalıştıran işyerlerinde, posta değişimleri genellikle yapılamamakta, işçilerin hafta tatili günleri çoğu zaman suistimal edilmektedir. Örneğin; 16.04.2011 Cumartesi günü 08.00-16.00 postasında veya vardiyasında çalışan işçi en erken 18.04.2011 Pazartesi günü 00.00-08.00 vardiyasında yani postasında çalıştırılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hafta tatili olan 24 saatlik süresnin işçinin vardiya çıkış saatinden itibaren değil, o günün sona erdiği 24.00 dan itibaren hesaplanarak bulunmasıdır. Örnek olayda olduğu gibi işçinin hafta tatili 16.04.2011 Cumartesi günü vardiya çıkış saati olan 16.00 dan itibaren değil, o günün sona erdiği ve ertesi günün başladığı 17.04.2011 günün saat 00.00 dan itibaren başlar. Bu bağlamda da hafta tatili olan 24 saatlik sürenin dolduğu 18.04.2011 pazartesi saat 00.00-08.00 vardiyası veya postasında işçi çalışmaya devam eder.

6155
0
0
Yorum Yaz